Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Nyheter

Landsorts hamnar

2016-08-24

Landsorts hamnar

Landsorts Sjö och Miljöcentrum (LSMC) och SSIF bjöd  in till hearing den 31 maj 2016 angående möjlig utbyggnad av Landsorts hamnar.

Inbjudna var bland andra Nynäshamns kommun, Landstinget, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk och Sjöfartsverket.

Alla deltagare var eniga om att hamnarna bör byggas om - och ut. Leader Stockholmsbygd har beviljat bidrag till upprättande av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som erfordras för vattendom.

Läs mer i minnesanteckningarna här.

I menyn till vänster finner Du en mängd dokument rörande Landsortshamnar.