Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Nord-sydliga linjen

Sommaren 2015 startar den efterlängtade Nord/sydlinjen
- en 70 sjömil lång båtlinje utmed hela den vackar
ytterskärgården, från Simpnäs i norr till Nynäshamn i
söder.
Enligt den preliminära tidtabellen kommer 23 bryggor att
angöras.:
Simpnäs, Arholma, Lidö, Fejan, Kapellskär, Norröra,
Glyxnäs på Blidö, Vagnsunda på Yxlan, Själbottna,
Finnhamn, Stora Kalholmen, Möjaström/Berg, Stavsnäs,
Styrsvik på Runmarö, Solvik på Nämdö, Rögrund, Dalarö,
Kymmendö, Ornö kyrka, Fjärdlång, Gruvbryggan på Utö, Ålö
och Nynäshamn. En buss kommer att ta passagerarna
mellan Utö och Ålö. En anslutande ordinarie båt kommer att
ansluta för sträckan Ålö-Nynäshamn.
Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande
skärgård. Gäller både person- och godstrafik. Ju fler som
reser - desto större chans att linjen blir permanent.
Läs mer på Waxholmsbolagets hemsida här

Linjekarta